Logo

Услови на употреба

Имајте предвид дека условите на употреба на Реклама5 можат во секое време да бидат променети и актуализирани. Актуелната верзија секогаш ќе ја најдете овде кај услови на употреба на Реклама5. Со користење на услугите, Вие се согласувате на наведените услови.

 

Корисничката врска помеѓу Реклама5 и корисникот доаѓа со внесување на оглас/белешка преку страната за внесување податоци или преку отповикување оглас/белешка преку веб страната на Реклама5. Овој систем секако дека не е совршен и со цел истиот да го подобриме, ги чекаме Вашите предлози и идеи.

Одговорност

Реклама5 не гарантира постојана достапност на веб страницата. Огласите на Реклама5 потекнуваат од корисниците и фирмите. Укажуваме на тоа дека Реклама5 не дава гаранција за точноста, квалитетот, целосноста, сигурноста или легалноста на огласите, како и за комуникацијата на корисниците.

 

Сопствена одговорност за содржината

Корисниците се обврзуваат да даваат исклучиво вистинити податоци во внесениот оглас. Користењето на интернет-понудите на Реклама5 е исклучиво на ризик на корисникот. Реклама5 го задржува правото за промена, дополнување или бришење на било кој дел од страницата или на целата понуда без претходно известување, како и за времено или трајно запирање на објавата. Одговорноста за содржината на огласите, сликите, видео-клиповите, профилите или другите прилози лежи исклучиво кај авторите. Реклама5 не презема никаква одговорност за огласите или прилозите објавени од трети страни, особено во случај на злоупотреба на Реклама5.
Со внесувањето на огласот, интересентот го добива правото на користење на текст, слика и видео-клип.

 

Заштита на податоците Заштитата на Вашите податоци е од највисок приоритет за Реклама5. Со користење на Реклама5, се согласувате за собирање, обработка и користење на Вашите лични податоци од нашата компанија како одговорен сервер. Не е дозволено преку други корисници да се собираат лични информации како е-мејл адреси, или истите да се добиваат на било каков начин без согласност од корисниците. Исто така не е дозволено да се копираат, менуваат или прошируваат содржини на туѓи огласи.

 

Недопуштени содржини

Oсобено е недопуштиво да се даваат огласи со следнава содржина (текст, слики) како понуда, побарувачка или настан на Реклама5:
   Рекламирање на други интернет страници и фирми, особено веб страници за мали огласи, продавници за е-трговија, аукции на интернет
   Очигледно несериозни и недоволно опишани понуди за работа
   Натпревари, обложувања од секаков вид, вклучително и лото и други игри на среќа
   Кредити, заеми и финансиска поддршка без целосен податок за домашната адреса на кредитната институција
   Инвестиции, хартии од вредност, особено акции
   Платени телефонски броеви како и СМС услуги
   Навредливи, нападни или дискриминирачки изрази
   Расистички, клеветнички, насилни или противуставни содржини
   Нелегални огласи, кои го загрозуваат или повредуваат правото или здравјето на трета страна
   Порнографија, вклучително порнографски и опасни за младината списи и предмети
   Понуди за проституција
   Контакт огласи во име на трета страна
   Наплатливи телефонски услуги или упатување на комерцијални еротски страници.
   Листи, папки или сл. Кои ја содржат адресата на производителот, трговецот или снабдувачот
   Огласи на странски јазик без германски превод.

 

Недопуштени предмети

Недопуштени предмети како за понуда, така и за побарувачка се:
   Украдени, фалсификувани или неодобрено копирани предмети од било каков вид, тука се вбројуваат и пиратериски продукти
   Дроги и стимуланти во рамките на законот за наркотици
   Радиоактивни супстанци, отрови, пиротехнички производи, експлозиви, како и други хемикалии штетни по здравјето
   Човечки органи, крв и други телесни течности, како и носена долна облека
   Оружје во поглед на законот на оружје, особено огнено оружје и оружје за сечење и прободување од било кој вид, како и муниција
   Службени униформи и пасоши од безбедносни области
   Продукти со ознаки на противуставни организации

 

Без двојно прикажување на огласите

Оглас се дава само еднаш и само на локацијата на понудата или побарувачката. Вашиот оглас се појавува на одбраната локација и рубрика и може да се најде преку едно регионално и национално пребарување или пребарување низ Македонија. Повеќекратно давање оглас со идентична содржина – вклучително и во различни региони и рубрики – не е дозволено. Исто така не е дозволено Реклама5 така да се манипулира. Овие правила важат исто така и за огласи, кои се разликуваат преку слики и формулации, но кои содржински се идентични.
Исто така и надрегионалните услуги не смеат повеќекратно да бидат понудени.
Огласи со повеќекратни прилози и слична содржина нема да бидат толерирани и веднаш ќе бидат избришани.

 

Спам, измама, злоупотреба

Реклама5 не толерира спамови. Масовно создавање на содржински идентични прилози (теми) и/или одговори, значи не е дозволено објавување на исти прилози во повеќе категории. Ако сте вознемирени од спамовите, не се двоумете да не контактирате на: support@reklama5.com.mk
Изготвуваме анонимна адреса за секој огласувач на Реклама5 (на пр.54522875@reklama5.mk). Ако пратите е-пошта на оваа анонимна адреса, таа оди до нашиот сервер пред да биде испратена до точната адреса. Ако најдете необични и навредливи огласи, Ве молиме истите кај нас да ги пријавите. Ако се чуствувате вознемирено, пратете ни ја е-поштата на тоа лице. Можете да го избришете Вашето конто и да направите ново.

 

Сигурност

Ве молиме пријавете ни сомнителни огласи со можни недопуштени содржини на Реклама5 преку формуларот „Повреда-пријавување огласи“ или преку е-пошта на support@reklama5.com.mk. Така заеднички можеме да се погрижиме да остане неповредена понудата на страниците на Реклама5.

 

Исклучување од одговорност за содржината на надворешните интернет страници

На веб страницата на Реклама5, како и на соодветните поддомени се наоѓаат линкови на екстерни страници на интернет. Реклама5 нема влијание на обликот и содржината на страниците на кои е поврзана. Реклама5 оттука не дава гаранција за актуелноста, точноста, целосноста или квалитетот на таму предвидените информации и со тоа јасно се дистанцира од сите содржини на овие страници. Ова објаснување важи за сите линкови за екстерни страници содржани во Реклама5, како и за нивните содржини.

 

Старосна граница

За да можете да ја користите оваа страница морате да имате наполнето 14 години. Членови под 14 години на Реклама5 не се прифаќаат.

 

Престанок, суспензија

Реклама5 го задржува правото да ја прекине или суспендира регистрацијата на корисникот на Реклама5 во секое време, без писмено соопштение, ако истиот, според мислењето на Реклама5, не тргувал во согласност со условите на користење. Во случај на прекин на регистрацијата, Реклама5 ќе го избрише евентуално креираниот профил на корисникот. Барање на корисникот за бришење на неговиот претходно даден оглас или прилог не постои.

 

Отстранување на содржини

Реклама5 го задржува правото да ги промени, помести, преработи или избрише огласите и записите на Реклама5. Реклама5 експлицитно го задржува правото, во секое време да менува, надополнува или брише делови на веб страната или целата објава без претходна најава, или објавувањето времено или трајно да го запре.

 

 

Вашето Име
Вашиот Е-Маил
Предмет
Вашиот Телефон
Текст на пораката
Внесете го точниот резултат